Algemene voorzorgsmaatregelen

Hoe let Madelief op de hygiëne?

Was de handen en houd afstand

In alles wat wij doen volgen we de richtlijnen van het ministerie van VWS, het RIVM en de GG&GD. Wij nemen dan ook, in lijn met de Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven van het RIVM, de volgende maatregelen:

  • Handen wassen: wij wassen onze eigen handen en die van de kinderen regelmatig. Wij volgen daarbij het handenwas-protocol, dat wij waar en wanneer nodig nog eens extra onder de aandacht brengen.
  • Hoesten of niezen: wij leren de kinderen in de binnenkant van de ellenboog te hoesten of niezen en niet in de handen. Zelf geven we het goede voorbeeld.
  • Wij gebruiken papieren zakdoekjes/tissues, gooien deze na gebruik direct weg en wassen vervolgens onze handen.

Dit kunnen jullie thuis natuurlijk ook doen. Zo houden we samen het risico zo beperkt mogelijk.

Thuisblijven of ophalen bij gezondheidsklachten

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school maken wij op Madelief gebruik van deze beslisboom, die is opgesteld door BOinK en AJN in samenwerking met het RIVM (versie 2 december 2021).

Met ingang van 19 november 2021 zijn de regels weer aangescherpt. Kinderen moeten thuisblijven als een huisgenoot corona heeft, ongeacht of zij immuun zijn.

Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen naar de opvang als zij een nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met corona. Het is belangrijk dat zij het contact met kwetsbare personen dan wel zoveel mogelijk vermijden tot 10 dagen na het contact met de besmette persoon. Hebben ze wel klachten? Dan blijven ook kinderen tot 4 jaar thuis (in quarantaine) en laten zich testen.

Als wij meer dan één ziektegeval met het ziektebeeld van corona op locatie hebben, zijn wij genoodzaakt dit te melden bij de GGD.

Op het moment dat er tijdens het verblijf op Madelief klachten ontstaan, dan zullen wij contact met jullie opnemen en vragen om je kind op te halen. We zijn hierin helaas genoodzaakt strenger op te treden dan jullie van ons gewend zijn. In alle gevallen geldt dat het kind moet worden thuisgehouden, totdat de symptomen zijn verdwenen.

Handige links

Wij houden de ontwikkelingen rond het coronavirus vanzelfsprekend scherp in de gaten. Daarvoor volgen wij de berichtgeving van het kabinet, het ministerie van VWS, het RIVM en de GG&GD.

Inmiddels is gebleken dat een aantal websites nuttige informatie biedt:

Daarnaast kun je onze eigen protocollen er nog op naslaan. Deze zijn te vinden op de pagina Beleidsstukken.

Gerelateerd

Samen voor veilige opvang

Hier geven we een overzicht van alle maatregelen die we nemen en hebben genomen om de kinderopvang zo veilig mogelijk te laten verlopen en het besmettingsgevaar voor ouders en pedagogisch medewerkers tot een minimum te beperken.