Algemene voorzorgsmaatregelen

Hoe let Madelief op de hygiëne?

Was de handen en houd afstand

In alles wat wij doen volgen we de richtlijnen van het ministerie van VWS, het RIVM en de GG&GD. Wij nemen dan ook, in lijn met de Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven van het RIVM, de volgende maatregelen:

  • Handen wassen: wij wassen onze eigen handen en die van de kinderen regelmatig. Wij volgen daarbij het handenwas-protocol, dat wij waar en wanneer nodig nog eens extra onder de aandacht brengen.
  • Hoesten of niezen: wij leren de kinderen in de binnenkant van de ellenboog te hoesten of niezen en niet in de handen. Zelf geven we het goede voorbeeld.
  • Wij gebruiken papieren zakdoekjes/tissues, gooien deze na gebruik direct weg en wassen vervolgens onze handen.

Dit kunnen jullie thuis natuurlijk ook doen. Zo houden we samen het risico zo beperkt mogelijk.

Thuisblijven of ophalen bij gezondheidsklachten

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school maken wij op Madelief gebruik van deze beslisboom, die is opgesteld door BOinK en AJN in samenwerking met het RIVM (versie 31 januari 2022).

Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

Als wij meer dan één ziektegeval met het ziektebeeld van corona op locatie hebben, zijn wij genoodzaakt dit te melden bij de GGD.

Op het moment dat er tijdens het verblijf op Madelief klachten ontstaan, dan zullen wij contact met jullie opnemen en vragen om je kind op te halen. We zijn hierin helaas genoodzaakt strenger op te treden dan jullie van ons gewend zijn. In alle gevallen geldt dat het kind moet worden thuisgehouden, totdat de symptomen zijn verdwenen.

Versoepelingen

Half februari 2022 zijn nieuwe versoepelingen van de corona maatregelen bekend gemaakt. De versoepelingen zullen in meerdere stappen ingaan, ook voor kinderopvang.

Per 18 februari:
De quarantaineperiode wijzigt van 7 dagen naar 5 dagen, waarbij nog wel geldt dat je dan wel minimaal 24 uur klachtenvrij moet zijn.

Per 25 februari:
De 1,5 meter maatregel komt te vervallenDe 1,5 meter maatregel komt te vervallen, ook vervallen looproutes etc. Ook hiervoor geldt: de maatregel komt te vervallen, maar er blijft nog wel een advies is om elkaar de ruimte te blijven geven.
De mondkapjesplicht komt te vervallen. Daar waar mensen dat prettig vinden of het heel druk is is het advies wel om de mondkapjes te dragen of in te zetten

De basisadviezen omtrent hygiëne (handen wassen, hoesten in ellenboog, etc.) en testen bij klachten blijven gelden.

Handige links

Wij houden de ontwikkelingen rond het coronavirus vanzelfsprekend scherp in de gaten. Daarvoor volgen wij de berichtgeving van het kabinet, het ministerie van VWS, het RIVM en de GG&GD.

Inmiddels is gebleken dat een aantal websites nuttige informatie biedt:

Gerelateerd

Samen voor veilige opvang

Hier geven we een overzicht van alle maatregelen die we nemen en hebben genomen om de kinderopvang zo veilig mogelijk te laten verlopen en het besmettingsgevaar voor ouders en pedagogisch medewerkers tot een minimum te beperken.