Algemene voorzorgsmaatregelen

Hoe let Madelief op de hygiëne?

Was de handen en houd afstand

In alles wat wij doen volgen we de richtlijnen van het ministerie van VWS, het RIVM en de GG&GD. Wij nemen dan ook, in lijn met de adviezen van het RIVM, de volgende hygiënemaatregelen:

  • Handen wassen: wij wassen onze eigen handen en die van de kinderen regelmatig. Wij volgen daarbij het handenwas-protocol, dat wij waar en wanneer nodig nog eens extra onder de aandacht brengen.
  • Hoesten of niezen: wij leren de kinderen in de binnenkant van de elleboog te hoesten of niezen en niet in de handen. Zelf geven we het goede voorbeeld.
  • Wij gebruiken papieren zakdoekjes/tissues, gooien deze na gebruik direct weg en wassen vervolgens onze handen.
  • We houden niet alleen ten opzichte van de ouders maar ook ten opzichte van elkaar tenminste 1,5 meter afstand.

Dit kunnen jullie thuis natuurlijk ook doen. Zo houden we samen het risico zo beperkt mogelijk.

Thuisblijven of ophalen bij gezondheidsklachten

Sinds 18 juni is het coronaprotocol versoepeld. Kinderen met een neusverkoudheid mogen weer gewoon naar Madelief worden gebracht, tenzij:

  • Het kind koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID-19 heeft;
  • Het kind contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie
  • Het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid) en de testuitslag van het gezinslid nog niet bekend.

Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben of een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.

Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis. Als iedereen 24 uur geen klachten meer heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.

Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief is bevonden, moeten kinderen, nadat die persoon 24 uur klachtenvrij is, 14 extra dagen thuisblijven.

Als wij meer dan één ziektegeval met het ziektebeeld van corona op locatie hebben, zijn wij genoodzaakt dit te melden bij de GG&GD.

Op het moment dat er tijdens het verblijf op Madelief klachten ontstaan, dan zullen wij contact met jullie opnemen en vragen om je kind op te halen. We zijn hierin helaas genoodzaakt strenger op te treden dan jullie van ons gewend zijn. In alle gevallen geldt dat het kind moet worden thuisgehouden, totdat de symptomen zijn verdwenen.

Handige links

Wij houden de ontwikkelingen rond het coronavirus vanzelfsprekend scherp in de gaten. Daarvoor volgen wij de berichtgeving van het kabinet, het ministerie van VWS, het RIVM en de GG&GD.

Inmiddels is gebleken dat een aantal websites nuttige informatie biedt:

Daarnaast kun je onze eigen protocollen er nog op naslaan. Deze zijn te vinden op de pagina Beleidsstukken.

Gerelateerd

Samen voor veilige opvang

Sinds maandag 11 mei is Madelief weer gewoon open. Maar dat gaat niet vanzelf. Hier geven we een overzicht van alle maatregelen die we hebben genomen om de kinderopvang zo veilig mogelijk te laten verlopen en het besmettingsgevaar voor ouders en pedagogisch medewerkers tot een minimum te beperken.

E-mail van Madelief

Madelief probeert iedereen zo goed mogelijk te informeren over alles wat het coronavirus en de opvang op het kinderdagverblijf betreft. Inmiddels hebben we ouders al diverse e-mails gestuurd. Op deze pagina kunt u alle berichten nog een keer nalezen.

Corona financieel

Het kabinet heeft toegezegd dat alle ouders zullen worden gecompenseerd voor de eigen bijdrage. De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders met kinderopvangtoeslag tot de maximum uurprijs. De belastingdienst maakt deze compensatie direct aan de ouders over. Voor uurtarieven die bóven de maximum uurprijs uitkomen, zoals in het geval van Madelief, is bepaald dat kinderopvangorganisaties dit deel uit eigen middelen moeten compenseren aan ouders.