Corona financieel

Compensatie van de coronasluiting

Financiële vergoeding kinderopvang tijdens coronacrisis

Het kabinet heeft toegezegd dat alle ouders zullen worden gecompenseerd voor de eigen bijdrage. Inmiddels is duidelijk dat de overheid de eigen bijdrage van ouders met kinderopvangtoeslag compenseert tot de maximum uurprijs. De belastingdienst maakt deze compensatie direct aan de ouders over. Dit loopt dus niet via Madelief.

Voor uurtarieven die bóven de maximum uurprijs uitkomen, zoals in het geval van Madelief, is bepaald dat kinderopvangorganisaties dit deel uit eigen middelen moeten compenseren aan ouders. Voor Madelief gaat het om 67 eurocent per uur, waarover het rijk geen toeslag uitkeert.

We zijn in overleg met onze financiële dienstverlener over de wijze waarop we dit geld op de meeste praktische wijze aan jullie kunnen overmaken. Ook hier geldt dat wij jullie zo snel mogelijk zullen informeren als daar meer duidelijkheid over is.

Ondertussen heeft al wel een behoorlijk aantal ouders laten weten af te zien van compensatie van het deel boven de maximum uurprijs. Wij ervaren dat als een enorme steun in de rug. Heel erg bedankt daarvoor!