Samen voor veilige opvang

Wat we samen kunnen doen om het besmettingsgevaar op Madelief tot een minimum te beperken

Introductie

Op 11 mei 2020 is Madelief weer volledig opengegaan voor alle kindjes. Omdat het coronavirus wel nog steeds aanwezig is in Nederland, zullen wij de manier waarop we het halen en brengen gewend zijn moeten aanpassen. Gelukkig is door het RIVM aangegeven dat de kans op besmetting van kind tot kind en van kind tot volwassene klein is. De grootste kans op besmetting ontstaat in het contact tussen pedagogisch medewerkers en ouders. Om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden en de kans op besmetting zo minimaal mogelijk te laten zijn, is een aantal maatregelen genomen.

Halen en brengen op 1,5 meter afstand

Bij de openstelling van Madelief moeten we ons allemaal bewust zijn van en rekening houden met de strikte eis van de overheid om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Het RIVM heeft hierover aangegeven:

  • Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
  • Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

Dit is in het belang van de gezondheid van ons allemaal. Met name de procedures voor het brengen en halen zijn daarom aangepast en waar nodig helaas ook aangescherpt. De inzet is om de tijd die hiermee gemoeid is zo beperkt mogelijk te houden, contactmomenten zoveel mogelijk te voorkomen en komende en vertrekkende ouders zoveel van elkaar te scheiden.

Kom alleen brengen of halen

Het is verplicht om de kinderen alleen te komen brengen en halen, en dus niet meer samen met een andere volwassene of ouder kind.

Verkeer van en naar de groepen is gescheiden

De voornaamste wijziging valt al direct op bij het betreden van het terrein van Madelief: iedere groep heeft nu een eigen ingang. Dat betekent dat ouders zelf hun kinderen naar de deur van de eigen groep brengen, met inachtneming van de minimale afstand tot elkaar en de pedagogisch medewerker van minimaal 1,5 meter.

  • De VMN'ers maken gebruik van de ingang links op het voorterrein.
  • De baby/dreumesgroep maakt gebruik van wat voor corona de hoofdingang was.
  • De peuter/dreumesgroep maakt gebruik van de ingang rechts op het voorterrein.

Om het verkeer van en naar de groepen zoveel mogelijk te scheiden zijn met tape de drie looproutes gemarkeerd. Let erop dat ook bij het aankomen en weggaan de afstand van 1,5 meter in acht moeten worden genomen. Dat betekent in de praktijk: zoveel mogelijk rechts aanhouden. Ook dit is met tape aangegeven.

Als bij aankomst blijkt dat er al een ouder bij de deur van de groep staat te wachten, dan is het verzoek daar tenminste anderhalve meter achter te blijven, totdat de overdracht is voltooid. Mocht de ruimte daarvoor ontbreken, dan kan in de daarvoor bestemde vakken onder de tent worden gewacht. De tent staat er om de hinder van weer en wind zo beperkt mogelijk te houden.

Kijk bij aankomst als eerste even hoe druk het is op het binnenterrein. Als het te druk is om de afstand van 1,5 meter te kunnen houden, blijf dan voor de poort wachten tot een ouder het terrein heeft verlaten.

Moment van overdracht houden we zo kort mogelijk

Om de kans op besmetting zo beperkt mogelijk te houden, kunnen we helaas niet meer uitgebreid de tijd en ruimte nemen voor de overdracht. De pm’ers hangen ook zelf de jasjes en tasjes van de kinderen op.

We zullen ons moeten beperken tot een korte mondelinge overdracht over het kind, liefst dus bij de deur. Als er behoefte is aan een uitgebreider gesprek met een pm’er, kan hiervoor altijd een telefonische afspraak gemaakt worden. In het schriftje kunnen ook belangrijke punten van de overdracht worden geschreven. De pm’ers letten er op dat zij na 9 uur de schriftjes zo snel mogelijk lezen. Ook zullen onze pm’ers zelf soms wat onderdelen van de overdrachten en over de dag in het schriftje schrijven, zodat ze het gesprekje ook zelf kort kunnen houden.

Er kan dus niet zoals gewend uitgebreid gepuzzeld en voorgelezen worden door de ouders. Alleen bij baby’s en kinderen die echt niet alleen naar binnen durven/willen mag de ouder ook naar binnen. Op de groepen is met tape aangegeven welke ruimte daarvoor kan worden gebruikt. Ouders die binnen moeten komen, maken bij binnenkomst en bij vertrek gebruik van de desinfecterende handgel, die bij elke ingang aanwezig te vinden is.

Thuisblijven of ophalen bij gezondheidsklachten

Sinds 18 juni is het coronaprotocol versoepeld. Kinderen met een neusverkoudheid mogen weer gewoon naar Madelief worden gebracht, tenzij:

  • Het kind koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID-19 heeft;
  • Het kind contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie
  • Het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid) en de testuitslag van het gezinslid nog niet bekend.

Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben of een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.

Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis. Als iedereen 24 uur geen klachten meer heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.

Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief is bevonden, moeten kinderen, nadat die persoon 24 uur klachtenvrij is, 14 extra dagen thuisblijven.

Als wij meer dan één ziektegeval met het ziektebeeld van corona op locatie hebben, zijn wij genoodzaakt dit te melden bij de GG&GD.

Op het moment dat er tijdens het verblijf op Madelief klachten ontstaan, dan zullen wij contact met jullie opnemen en vragen om je kind op te halen. We zijn hierin helaas genoodzaakt strenger op te treden dan jullie van ons gewend zijn. In alle gevallen geldt dat het kind moet worden thuisgehouden, totdat de symptomen zijn verdwenen.

Gerelateerd

Algemene voorzorgsmaatregelen

Kinderdagverblijf Madelief volgt de aanwijzingen van het RIVM nauwgezet. Voor de kinderen die komen, nemen wij dan ook in lijn met de adviezen van het RIVM een aantal hygiënemaatregelen.

E-mail van Madelief

Madelief probeert iedereen zo goed mogelijk te informeren over alles wat het coronavirus en de opvang op het kinderdagverblijf betreft. Inmiddels hebben we ouders al diverse e-mails gestuurd. Op deze pagina kunt u alle berichten nog een keer nalezen.

Corona financieel

Het kabinet heeft toegezegd dat alle ouders zullen worden gecompenseerd voor de eigen bijdrage. De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders met kinderopvangtoeslag tot de maximum uurprijs. De belastingdienst maakt deze compensatie direct aan de ouders over. Voor uurtarieven die bóven de maximum uurprijs uitkomen, zoals in het geval van Madelief, is bepaald dat kinderopvangorganisaties dit deel uit eigen middelen moeten compenseren aan ouders.