Samen voor veilige opvang

Wat we samen kunnen doen om het besmettingsgevaar op Madelief tot een minimum te beperken

Introductie

Ondanks alles wat we met elkaar tot nog toe hebben bereikt, is het coronavirus nog steeds aanwezig in Nederland. Om ons kinderdagverblijf voor iedereen zo veilig mogelijk te houden en de kans op besmetting zo minimaal mogelijk te laten zijn, is een aantal maatregelen genomen.

Afstand houden is niet meer verplicht

De 1,5 meter afstandsregel is niet meer verplicht. Wel proberen we zorgvuldig met elkaar om te gaan. We respecteren daarom de wens van mensen die toch liever enige afstand wil houden.

Brengen en halen

Het is niet meer verplicht om de kinderen alleen te komen brengen en halen. Maar ook hier geldt: geef elkaar de ruimte.

Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als hij of zij wacht op de testuitslag.

  • Als de testuitslag negatief is, mag de ouder wel weer brengen en halen.
  • Als de testuitslag positief is of de ouder nog in quarantaine zit, mag de ouder het kind niet brengen en halen.

Verkeer van en naar de groepen is gescheiden

Het per groep gescheiden brengen en halen is ons goed bevallen. Dus die houden we erin. Iedere groep heeft voortaan een eigen ingang. Dat betekent dat ouders zelf hun kinderen naar de deur van de eigen groep kunnen brengen.

  • De VMN'ers maken gebruik van de ingang links op het voorterrein.
  • De baby/dreumesgroep maakt gebruik van de hoofdingang.
  • De peuter/dreumesgroep maakt gebruik van de ingang rechts op het voorterrein.

De regel is nog steeds dat het moment van overdracht bij de deur van de groep plaatsvindt. Op verzoek van kind, ouder of PM'er kan een ouder ook binnen komen, bijvoorbeeld als het kind heel graag een knutsel wil laten zien.

Handelwijze bij gezondheidsklachten

Voor de beoordeling of een kind bij gezondheidsklachten wel of niet naar Madelief kan komen, hanteren wij de beslisboom 'Neusverkouden kinderen naar de kinderopvang' (versie 31 januari 2022), die ook is te vinden op de website van BOinK .

Met deze beslisboom kunnen ouders eveneens zelf bepalen of een kind met een wel of niet mag komen.

Vakantie of verblijf in het buitenland

Voor ouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is, zie: Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl.

Gerelateerd

Algemene voorzorgsmaatregelen

Kinderdagverblijf Madelief volgt de aanwijzingen van het RIVM nauwgezet. Voor de kinderen die komen, nemen wij dan ook in lijn met de adviezen van het RIVM een aantal hygiënemaatregelen.