Geen geschillen met Madelief in 2022

Geschillencommissie heeft nog nooit in actie hoeven komen

Lijnen tussen ouders en Madelief zijn kort

Ook in 2022 zijn er geen conflicten met ouders voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang. En dus is opnieuw het Certificaat Klachtenvrij verleend.

Directeur Astrid de Jong is er blij mee. "Er zijn nauwelijks geschillen met ouders. En als ze er al zijn, gaan we altijd het gesprek aan om samen tot een oplossing te komen. Omdat de lijnen tussen ouders en Madelief zo kort zijn, is het tot op heden gelukkig nog nooit zover gekomen dat een ouder zich genoodzaakt voelde om een beroep te doen op de oudercommissie, laat staan op de Geschillencommissie. We zetten alles op alles om dat ook in de toekomst voor te blijven."

Madelief heeft een klachtenreglement, dat ouders houvast biedt over de wijze waarop zij hun onvrede over Madelief kenbaar kunnen maken en hoe een klacht door Madelief wordt behandeld. Insteek is altijd om er in goed overleg uit te komen. Als dat echter niet mogelijk blijkt, kan de Geschillencommissie Kinderopvang worden gevraagd een objectief oordeel te vellen over de ontstane situatie.