Coronasluiting Madelief voorbij

Na bijna twee maanden mag madelief eindelijk weer open

Openstelling brengt nieuwe regels met zich mee.

Na een sluiting van bijna twee maanden, mag madelief vandaag eindelijk weer open voor al onze kinderen. Die openstelling is helaas wel gebonden aan strenge regels. Deze zijn opgelegd door de rijksoverheid, in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM. Doel is om de kinderopvang voor iedereen zo veilig mogelijk te houden en de kans op besmetting zo minimaal mogelijk te laten zijn.

Kort samengevat zijn de regels als volgt:

Het is verplicht om de kinderen alleen te komen brengen en halen, en dus niet meer samen met een andere volwassene of ouder kind.

Bij het halen en brengen wordt altijd en overal 1,5 meter afstand gehouden tot elkaar. Dit is in het belang van de gezondheid van ons allemaal. Met name de procedures voor het brengen en halen zijn daarom aangepast en waar nodig helaas ook aangescherpt.

Het verkeer van en naar de groepen is gescheiden. Iedere groep heeft nu een eigen ingang. Dat betekent dat ouders zelf hun kinderen naar de deur van de eigen groep brengen, met inachtneming van de minimale afstand tot elkaar en de pedagogisch medewerker van minimaal 1,5 meter.

Het moment van overdracht houden we zo kort mogelijk. Om de kans op besmetting zo beperkt mogelijk te houden, kunnen we helaas niet meer uitgebreid de tijd en ruimte nemen voor de overdracht. De pm’ers hangen ook zelf de jasjes en tasjes van de kinderen op.

Kinderen met gezondheidsklachten moeten thuisblijven. Dat geldt bij de volgende klachten: neusverkoudheid; loopneus; niezen; keelpijn; lichte hoest, verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (boven 38 graden Celsius). Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben.