Nieuwe coronasluiting geldt voor groot deel ouders Madelief

Deuren voor ouders die geen cruciaal beroep uitoefenen ten minste tot en met 17 januari 2021 gesloten

Introductie

Helaas heeft het kabinet in de strijd tegen het coronavirus vandaag opnieuw het besluit moeten nemen om ook de kinderdagverblijven voor het grootste deel van de ouders te sluiten. Ook Madelief zal dus met ingang van aanstaande woensdag haar deuren sluiten. Dat blijft het geval tot en met ten minste zondag 17 januari 2021. Met de huidige kennis van zaken geven we jullie een zo volledig mogelijk overzicht van wat wij kunnen en mogen aanbieden.

Opvang voor cruciale beroepen

Voor kinderen van ouders die geen cruciaal beroep uitoefenen is en blijft kinderdagverblijf madelief gesloten tot en met ten minste zondag 17 januari 2021. Waarschijnlijk zal het kabinet die dag opnieuw bekijken of de maatregelen voldoende effectief zijn geweest.

Ook ouders, van wie een van beiden een cruciaal beroep uitoefent, verzoeken wij dringend om in deze periode zelf alternatieve opvang proberen te regelen.

Alleen voor kinderen van ouders, die allebei een cruciaal beroep uitoefenen, zal kinderverblijf Madelief conform de wens van het kabinet opvang blijven aanbieden.

Gelieve de gewenste dagen en uren voor de periode tot en met ten minste zondag 17 januari 2021 zo snel en nauwkeurig mogelijk te melden aan Astrid, zodat zij daar de personele bezetting op kan afstemmen.

Klik voor een overzicht van de cruciale beroepen:

Voorbehoud

Voor al onze diensten geldt dat wij kunnen voorzien in de vereiste opvangfaciliteiten, zolang onze medewerkers niet worden getroffen door het coronavirus of andere gezondheidsproblemen. We hebben van de GG&GD de ruimte gekregen om iets van de reguliere normen af te wijken en te werken met een hogere leidster-kind-ratio, maar als het virus echt toeslaat zullen ook wij genoodzaakt zijn de opvang te beperken.

Thuis houden bij klachten

De huidige regels voor het brengen en halen van de kinderen die wel mogen komen blijven gelijk aan de situatie voor deze nieuwe lockdown. Dat betekent dat het verzoek blijft om je kind(eren) niet naar Madelief te brengen maar thuis te houden in de volgende situaties:

  • Het kind koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID-19 heeft;
  • Het kind contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
  • Het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid) en de testuitslag van het gezinslid nog niet bekend is.

Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben of een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.

Op het moment dat er tijdens het verblijf op Madelief klachten ontstaan, dan zullen wij contact met jullie opnemen en vragen om je kind op te halen. We zijn hierin helaas genoodzaakt strenger op te treden dan jullie van ons gewend zijn. In alle gevallen geldt dat het kind moet worden thuisgehouden, totdat de symptomen zijn verdwenen.

Raadpleeg tot slot vooral ook deze pagina: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders. De informatie daarop wordt met enige regelmaat geactualiseerd.

Financieel

Over de financiële gevolgen van de sluiting kunnen we jullie helaas nog niet informeren, omdat ook wij daarover nog niet zijn geïnformeerd. Waarschijnlijk zal de opzet van de vorige sluiting gevolgd worden. Het advies is dan ook om de facturen over december en januari gewoon te betalen. Pas ook niets aan bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag. Zo blijft het recht op kinderopvangtoeslag behouden en wordt deze ook doorbetaald. We zullen jullie direct informeren als we hier meer over weten.

Tot slot

Het is vreselijk om jullie voor de tweede keer dit jaar met een gedwongen sluiting moeten confronteren. Laten we hopen dat de maatregelen ook deze keer voldoende effect hebben om het aantal besmettingen tot het gewenste niveau terug te dringen, zodat we jullie in januari weer allemaal kunnen begroeten.