Ophalen bij een snotneus?

Leidraad RIVM nader toegelicht

Toelichting van een veelbesproken coronamaatregel

Madelief is sinds 11 mei weer 'gewoon' open. We zijn blij met onze ouders, die zo hun best doen om zich te houden aan de aangescherpte regels voor het halen en brengen van hun kinderen. Ook de kinderen zelf doen het fantastisch. De moeilijkste regel vinden wij het naar huis sturen van kinderen met symptomen, waar we voor het coronatijdperk nog niet eens zouden overwegen om ze op te laten halen. We snappen dan ook goed dat ouders het vervelend vinden dat we nu zo streng moeten zijn. We hebben echter vanaf het begin de richtlijnen van het RIVM als leidraad aangehouden en zullen dat ook (moeten) blijven doen. Ook de GG&GD houdt in dat opzicht de vinger strak aan de pols.

Voor de duidelijkheid hier een nadere toelichting van deze specifieke maatregel. In zijn Handreiking bij langdurig neusverkouden kinderen schrijft het RIVM voor dat kinderen moeten thuis blijven met:

 • verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  EN/OF
 • (licht) hoesten
  EN/OF
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak
  EN/OF
 • benauwdheid
  EN/OF
 • verhoging óf koorts boven de 38 graden.

In dit geval mogen zij niet naar Madelief worden gebracht.

Voor kinderen die na het brengen opeens verkoudheidsklachten vertonen, hanteren we het volgende stappenplan om te komen tot de beste afweging of het kind moet worden opgehaald of niet. Dit stappenplan geldt dus niet voor de beoordeling door ouders of zij hun kind wel of niet naar Madelief kunnen brengen.

Stap 1: Heeft het kind af en toe een snottebel maar hoest of niest het niet?

 • Ja: het kind mag blijven
 • Nee: volgende stap:

Stap 2: Hoest of niest het kind er af en toe bij maar blijft dit beperkt tot een aantal keer per dag?

 • Ja: het kind mag blijven
 • Nee: volgende stap:

Stap 3: Hoest het kind meer dan een paar keer per uur en blijven wij twijfelen omdat wij toch lichte symptomen zien?

 • Bij twijfel: turf een half uur lang het aantal keren dat het kind hoest: bij meer dan tien keer hoesten moet het kind naar huis.
 • Ja: het kind moet naar huis.

Algemeen:

 • Bij regelmatig hoesten of niezen moet het kind naar huis.
 • Bij verhoging of koorts boven 38 graden moet het kind naar huis.

Let op: kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben.
Lees voor meer informatie ook ons corona-protocol.

Wat te doen bij bekende, chronische en/of langdurige klachten

Het RIVM vindt het niet wenselijk dat kinderen met bekende chronische luchtwegklachten niet toegelaten worden op school of kinderopvang. Ook is het niet wenselijk dat kinderen met nieuwe milde luchtwegklachten langdurig geen toegang hebben tot de kinderopvang.

De leidraad is dan als volgt:

 • Voor bestaande, langdurige klachten: Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma) kan het kind gewoon naar de opvang. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.
  Zo nodig beoordeelt een aan de GGD verbonden jeugdarts of arts infectieziektebestrijding de situatie van het individuele kind, in overleg met ouders, kinderopvang en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen.
 • Voor nieuwe klachten: Bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, kan overwogen kan worden een test te laten uitvoeren om weer toegang te krijgen tot de opvang. Een andere optie is om in overleg met de huisarts te treden en te laten bepalen of een test noodzakelijk is om COVID-19 uit te sluiten.

We hopen met dit bericht wat meer duidelijkheid te kunnen bieden. Het wachten is op een versoepeling van de regels, zodat we weer wat meer op onze eigen intuïtie kunnen acteren. Tot die tijd rekenen we op jullie begrip.