Rondleiding

Breng op afstand een bezoek aan Madelief

Shanti en Astrid heten je welkom op Madelief

Normaal gesproken leiden Shanti en Astrid nieuwe ouders persoonlijk even rond door het pand en de buitenruimte van kinderdagverblijf Madelief. Dat kan vanwege corona helaas even niet. In deze video proberen we jullie toch een goede eerste indruk te geven.

Gerelateerd

Kosten

Voor het jaar 2023 bedraagt het tarief van een kindplaats op madelief € 9,45 per uur. Madelief is geopend van maandag tot en met vrijdag, van 07.30 uur tot 18.30 uur. Er dienen tenminste twee dagdelen per week te worden afgenomen, om in aanmerking te komen voor een plaats op madelief. Eén dagdeel bestaat uit tenminste vijfeneenhalf aaneengesloten uren.

Plaatsing

Voor de vaststelling of wij plaats hebben voor de (al dan niet incidentele) opvang van een kind hanteren wij de rekenhulp Beroepskracht/kind ratio. Rekening houdend met de onder inschrijving beschreven voorrangsregels komt het langst ingeschreven kind in aanmerking voor plaatsing. Het plaatsingsvoorstel kan afwijken van de door de ouders aangegeven voorkeur.