Voor ouders

Krijg een eerste indruk van het verblijf van uw kind op madelief

Introductie

Op deze pagina's kunt u in het kort een indruk krijgen van het verblijf van uw kind op madelief. Hier vindt u bijvoorbeeld informatie over hoe een dag op madelief eruit ziet en op welke wijze de leidsters met de kinderen omgaan. Onder nuttige informatie kunt u lezen wat te doen bij ziekte of afwezigheid. Heeft u na het lezen nog vragen? Neem dan persoonlijk contact op met het team van madelief of stuur een e-mail naar astrid@madelief.nl.

Eerst even wennen

Drempelvrees hoort er voor de meeste kinderen gewoon bij. Daarom hanteren wij op madelief een wenprocedure. Hoelang de wenperiode duurt is per kind verschillend. De ervaring leert dat het ene kind nu eenmaal sneller went dan het andere.

Dagelijkse kost

Hoe verloopt een gemiddelde dag op Madelief? Waar krijgt u als ouder dagelijks mee te maken? Hoe gaat het brengen en halen in zijn werk? En op welke wijze wordt u geïnformeerd over wat uw kind op Madelief allemaal heeft beleefd? Op deze pagina leest u er alles over.

Nuttige informatie

Wat moet u als ouder allemaal weten over de opvang bij kinderdagverblijf Madelief? Op deze pagina leest u meer over de praktische kant van Madelief. Bijvoorbeeld dat wij het graag willen als uw kind een keer niet kan komen. Maar ook hoe om te gaan met ziekte en medicijngebruik, welke kleding gewenst is en of u wel of niet eigen speelgoed kunt meenemen. Hier komen ook het jaarlijkse gesprek, de observatie van uw kind en aansprakelijkheid aan bod.

Oudercommissie

De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders en neemt besluiten die voor iedereen gevolgen kunnen hebben. Zij neemt daarnaast nog een aantal extra activiteiten op zich, zoals de tweejaarlijkse Grote-Madelief-Enquête, telefonische interviews met alle ‘nieuwe’ ouders en het beheer van de Lief-en-leed pot. De oudercommissie van madelief bestaat uit vijf ouders met kinderen in de verschillende groepen van Madelief.

Kosten

Voor het jaar 2024 bedraagt het tarief van een kindplaats op madelief € 10,21 per uur. Madelief is geopend van maandag tot en met vrijdag, van 07.30 uur tot 18.30 uur. Er dienen tenminste twee dagdelen per week te worden afgenomen, om in aanmerking te komen voor een plaats op madelief. Eén dagdeel bestaat uit tenminste vijfeneenhalf aaneengesloten uren.

Klachten

Waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt. En dus kan het voorkomen dat u een klacht heeft over Madelief. Om tot een goede afhandeling te komen, heeft Madelief een klachtenprocedure ingesteld. Hier leest u daar meer over.

Uitschrijven

Madelief is een populair kinderdagverblijf in Rivierenwijk. Wij willen daarom graag ruim van tevoren weten wanneer je geen gebruik van de opvang meer wilt maken. Er zijn tenslotte vele anderen die op plaatsing wachten.