Oudercommissie

In jouw belang actief op Madelief

Introductie

De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders en neemt besluiten die voor iedereen gevolgen kunnen hebben. De taken van de oudercommissie staan in het huishoudelijk reglement van madelief.

De oudercommissie van madelief neemt daarnaast nog een aantal extra activiteiten op zich, zoals de tweejaarlijkse Grote-madelief-enquête, telefonische interviews met alle ‘nieuwe’ ouders en het beheer van de Lief-en-leed pot.

Leden

De oudercommissie van madelief bestaat uit vijf ouders met kinderen in de verschillende groepen van madelief. Heb je ideeën, wensen of vragen? Schroom niet om contact op te nemen. Dit kan door een berichtje te sturen naar OC.madelief.kdv@gmail.com.

Enquête

De oudercommissie houdt eens in de twee jaar ‘de Grote-madelief-enquête waarin ouders gevraagd hun mening te geven over alles wat speelt bij madelief.

Interviews

De oudercommissie neemt telefonisch contact op met alle nieuwe ouders van madelief. Dit telefoongesprek vindt plaats om ouders naar hun eerste indrukken bij madelief te vragen. Met als doel om madelief van feedback te kunnen voorzien zodat het team - indien nodig - verbeteringen kan treffen.

De nieuwe ouders die de oudercommissie inmiddels heeft gesproken, geeft aan dat ze het prettig vinden om met een andere ouder over het reilen en zeilen van madelief te spreken.

De uitkomsten van de telefoongesprekken worden (anoniem) aan het management van madelief teruggekoppeld.

Ben je niet gebeld en wil je wel wat kwijt? Neem dan gerust contact op met een van de leden van de oudercommissie.

Lief en leedpot

De oudercommissie beheert een lief-en-leed-pot. Uit deze pot worden elk jaar de cadeaus voor de verjaardagen van alle juffen gekocht die op het juffenfeest worden uitgereikt. Ook worden bij andere gelegenheden, zoals vertrek of langdurige ziekte van een pedagogisch medewerker een kaartje of bloemetje geregeld. Ook de blijde gebeurtenissen van een pedagogisch medewerker worden niet overgeslagen.

De oudercommissie laat van zich horen als er een inzameling gestart wordt. Je kunt je donatie achterlaten in de lief-en-leedpot in de hal bij de ingang van madelief.

Verslagen