Uitschrijven

Procedure voor het opzeggen van uw plaats bij Madelief

Madelief is een populair kinderdagverblijf in Rivierenwijk. U zult dan ook begrijpen dat wij graag ruim van tevoren willen weten wanneer u geen gebruik van de opvang meer wilt maken. Er zijn tenslotte vele anderen die op plaatsing wachten. Deze mensen willen we tijdig kunnen benaderen met de boodschap dat hun kind op madelief geplaatst kan worden.

Daarom hanteert madelief in het algemeen een wederzijdse opzegtermijn van één maand.

In een enkel geval kan het voorkomen dat madelief de plaats éénzijdig opzegt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een kind niet bij ons kan aarden, of als hij of zij niet te handhaven is vanwege zijn of haar gedrag. Wij zullen in zo'n geval altijd overleggen met de ouders en met de oudercommissie.