Uitschrijven

Procedure voor het opzeggen van uw plaats bij Madelief

Madelief is een populair kinderdagverblijf in Rivierenwijk. Wij willen daarom graag ruim van tevoren weten wanneer je geen gebruik van de opvang meer wilt maken. Er zijn tenslotte vele anderen die op plaatsing wachten. Deze mensen willen we tijdig kunnen benaderen met de boodschap dat hun kind op madelief geplaatst kan worden.

Daarom hanteert madelief in het algemeen een wederzijdse opzegtermijn van één maand.

In een enkel geval kan het voorkomen dat madelief de plaats éénzijdig opzegt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een kind niet bij ons kan aarden of wanneer uit observatie blijkt dat het kind op een andere plek beter af is. Wij zullen in zo'n geval altijd overleggen met de ouders en met de oudercommissie.