Inschrijven

Alles over uw kindplaats op Madelief

Spreekt madelief u aan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en/of uw inschrijving. Let op: op dit moment is er een wachtlijst. Als de lengte van de wachtlijst en de actuele situatie rondom corona het toelaten maken wij graag tijd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek en een rondleiding. Om alvast een indruk te kijken kun je ook de virtuele rondleiding volgen. Voor alle vormen van opvang geldt een minimum plaatsing van twee dagdelen per week. Verspreide dagdelen kunnen alleen worden toegekend wanneer de planning dit toelaat.

Rondleiding

Normaal gesproken leiden Shanti en Astrid nieuwe ouders persoonlijk rond door het pand en de buitenruimte van kinderdagverblijf Madelief. Dat kan vanwege corona helaas niet. In deze video proberen we jullie toch een goede eerste indruk te geven.

Uw inschrijving

Vanzelfsprekend wilt u ook uw kind zo snel mogelijk een plaats kunnen bieden op kinderdagverblijf Madelief. Daarvoor kunt u als eerste vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie. Bij die gelegenheid kunnen wij u meteen bijpraten over de actuele plaatsingsmogelijkheden en de eventuele plaatsing van uw kind op de wachtlijst. Als de lengte van de wachtlijst en de actuele situatie rondom corona het toelaten maken wij graag tijd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Kosten

Voor het jaar 2020 bedraagt het tarief van een kindplaats op madelief € 8,84 per uur. Madelief is geopend van maandag tot en met vrijdag, van 07.30 uur tot 18.30 uur. Er dienen tenminste twee dagdelen per week te worden afgenomen, om in aanmerking te komen voor een plaats op madelief. Eén dagdeel bestaat uit tenminste vijfeneenhalf aaneengesloten uren.

Plaatsing

Voor de vaststelling of wij plaats hebben voor de (al dan niet incidentele) opvang van een kind hanteren wij de rekenhulp Beroepskracht/kind ratio. Rekening houdend met de onder inschrijving beschreven voorrangsregels komt het langst ingeschreven kind in aanmerking voor plaatsing. Het plaatsingsvoorstel kan afwijken van de door de ouders aangegeven voorkeur