Inschrijven helaas niet mogelijk

Madelief heeft een wachtlijst-stop. Inschrijven is op dit moment dus niet mogelijk. Voor 2- en 3-jarigen komt het incidenteel voor dat we een plekje hebben. Neem in dat geval contact op met madelief via info@madelief.nl.

Rondleiding

Shanti, Astrid en Sandra leiden nieuwe ouders persoonlijk rond door het pand. In deze video geven we jullie alvast een eerste indruk van Madelief.

Kosten

Voor het jaar 2024 bedraagt het tarief van een kindplaats op madelief € 10,21 per uur. Madelief is geopend van maandag tot en met vrijdag, van 07.30 uur tot 18.30 uur. Er dienen tenminste twee dagdelen per week te worden afgenomen, om in aanmerking te komen voor een plaats op madelief. Eén dagdeel bestaat uit tenminste vijfeneenhalf aaneengesloten uren.

Plaatsing

Voor de vaststelling of wij plaats hebben voor de (al dan niet incidentele) opvang van een kind hanteren wij de rekenhulp Beroepskracht/kind ratio. Rekening houdend met de onder inschrijving beschreven voorrangsregels komt het langst ingeschreven kind in aanmerking voor plaatsing. Het plaatsingsvoorstel kan afwijken van de door de ouders aangegeven voorkeur.