Kosten

De financiële kant van Madelief

Financieel

Voor het jaar 2023 bedraagt het tarief van een kindplaats op madelief € 9,45 per uur.

Madelief is geopend van maandag tot en met vrijdag, van 07.30 uur tot 18.30 uur. Er dienen tenminste twee dagdelen per week te worden afgenomen, om in aanmerking te komen voor een plaats op madelief. Eén dagdeel bestaat uit tenminste vijfeneenhalf aaneengesloten uren.

Bij plaatsing wordt met de ouders/verzorgers een contract afgesloten voor de gehele duur van de opvang, met daarbij vermeld de prijs voor de opvang gedurende 51 weken per jaar. Buiten de officiële feestdagen is madelief 5 dagen per jaar gesloten in de periode rond kerst en oud en nieuw. Deze dagen zullen tijdig bekend gemaakt worden.

Let op: officiële feestdagen en de 5 dagen rond kerst en oud en nieuw kunnen niet geruild worden. Onze jaarlijkse studiedag en teamuitje kunnen wel geruild worden.

Vervolgens ontvangen zij maandelijks een factuur voor het aantal contractueel vastgelegde uren, eventueel vermeerderd met extra afgenomen opvanguren. De factuur wordt via automatische incasso geïnd.

Luiers, eten en drinken zijn bij de prijs inbegrepen.

Het bankrekeningnummer van madelief is NL13 ABNA 0441 9802 44.

Zie voor meer informatie ook onze Algemene Voorwaarden.