Over Madelief

Professionele, kleinschalige kinderopvang in Rivierenwijk, Utrecht

Madelief is een kleinschalig kinderdagverblijf in Utrecht, gevestigd midden in Rivierenwijk. Het kinderdagverblijf opende zijn deuren op 18 augustus 1997. Madelief stelt zich ten doel haar kinderen in een leuke, leerzame, veilige en gezonde omgeving kwalitatief hoogstaande opvang te bieden en ouders daarin zoveel mogelijk mee te nemen. De kleinschaligheid van de opvang maakt het mogelijk om een professioneel maar desondanks huiselijk aandoend pedagogisch klimaat te creëren, dat de kinderen tal van mogelijkheden biedt om zich persoonlijk, sociaal, emotioneel en moreel voortdurend te ontwikkelen. Kinderen kunnen vrijuit met elkaar en alleen spelen, maar worden tegelijkertijd op uiteenlopende wijze gestimuleerd en uitgedaagd om in hun eigen tempo de wereld om hen heen te verkennen.

Het team

Iedere week opnieuw worden op Madelief gemiddeld 55 baby's, dreumesen en peuters opgevangen. Verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang is een team van professionele pedagogisch medewerkers. Zij zetten zich maximaal in om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen.

Hoe wij werken

Kinderdagverblijf Madelief vindt het belangrijk om kinderen op het kinderdagverblijf spelenderwijs te stimuleren respectvol om te gaan met elkaars etnische en culturele achtergrond. Bij ons staat het luisteren naar elkaar en kinderen zoveel mogelijk hun eigen problemen laten oplossen centraal. Eén van de belangrijkste manieren om dit te bereiken is actief luisteren. Zo voelt elk kind zich begrepen en gewaardeerd.

Rondleiding

Shanti, Astrid en Sandra leiden nieuwe ouders persoonlijk rond door het pand. In deze video geven we jullie alvast een eerste indruk van Madelief.

Beleidsstukken

De werkwijze van kinderdagverblijf Madelief is vervat in diverse - wettelijk voorgeschreven - (beleids-)documenten. Zo is het pedagogisch beleid is omschreven in ons pedagogisch beleidsplan. Alles wat we doen om de veiligheid van uw kind te garanderen en risico's tot een minimum te beperken is terug te vinden in het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Hier vindt u alle beleidsstukken op een rij.