Klachten

Hoe te handelen bij een klacht over de opvang van uw kind

Waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt. En dus kan het voorkomen dat u een klacht heeft over madelief. Om tot een goede afhandeling te komen, heeft madelief een klachtenprocedure ingesteld.

Mocht u een klacht hebben wendt u zich als eerste tot de betrokken medewerkster van madelief. Deze medewerkster tracht de klacht in overleg met de klager op een voor beide partijen bevredigde manier af te handelen.

Is de klacht naar uw oordeel niet op een bevredigende wijze afgehandeld, of wilt u zich niet tot de betrokken medewerker wenden, of betreft de klacht de dagelijkse organisatie van madelief, dan kunt u de leiding aanspreken, in de persoon van Astrid of Shanti. Zij trachten in samenwerking met de klager en de betrokken medewerker tot een voor beide partijen bevredigde oplossing te komen.

Wanneer u als klager desondanks niet tevreden bent, of wanneer u zich niet tot de leiding wilt wenden, dan kunt u ook nog een beroep doen op de oudercommissie. Is dat evenmin afdoende om de klacht te verhelpen, of wilt u direct voor de externe procedure kiezen, door de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.