Dagelijkse kost

Een indruk van het dagritme op Madelief

Brengen en halen

In het algemeen is het de bedoeling dat ouders hun kinderen zelf brengen en halen. Als u het kind naar madelief brengt, kunt u onder het genot van een kopje koffie nog even met de aanwezige pedagogisch medewerkers of leidinggevenden spreken. Voor serieuze zaken is het beter om een aparte afspraak te maken met Shanti of Astrid.

Het is voor het kind en voor ons van belang dat het kind duidelijk afscheid neemt. Ga niet weg zonder duidelijk afscheid te nemen. Soms gaan kinderen zo in hun spel op, dat ze de ouder niet horen weggaan. Ze schrikken dan zo wanneer ze de ouder niet meer zien, en voelen zich dan oprecht in de steek gelaten. Het kan zijn dat het kind nooit problemen heeft met afscheid nemen en vervolgens toch van het ene op het andere moment begint te huilen. Besef dan dat je kind een sprong maakt.

Kunt u uw kind(eren) een keer zelf niet afhalen, dan dient u dit van tevoren door te geven aan de pedagogisch medewerkers. Wij geven uw kind niet mee aan onbekenden en broers of zussen die jonger zijn dan 12 jaar. Indien u voorziet dat u het niet gaat redden om voor sluiting bij madelief te zijn, bijvoorbeeld door fileleed of vertraging in het openbaar vervoer, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons te zoeken.

Wij stellen een goede verstandhouding met de omwonenden van madelief zeer op prijs. In dat verband vragen wij u om bij het brengen en halen op te letten op eventuele overlastsituaties. In het geval dat u met de auto komt, wordt u nadrukkelijk verzocht niet dubbel te parkeren of het doorgaand verkeer te blokkeren.

Dagindeling

In de babygroep van madelief en op de verticale groep wordt zoveel mogelijk het eigen ritme van de baby aangehouden wat betreft het eten, het slapen en verschonen. Zodra de baby's wat ouder worden, wordt er toegewerkt naar het dagritme dat voor dreumesen en peuters geldt. Het zijn vaste momenten die de kinderen houvast bieden.    

Het is belangrijk voor madelief dat er naar de sfeer binnen de groep gekeken wordt. Wanneer de kinderen druk zijn, gaan we eerder of precies op tijd aan tafel en wordt er strakker met de tijden van de dagindeling gewerkt. Op de dagen dat ze fijn aan het spelen zijn (bijvoorbeeld bij mooi weer, of bij een bezienswaardigheid buiten), wordt versoepeld met de tijd van de dagindeling om gegaan.

Een chronologische indicatie van een typische dag op madelief:

 • vrij spelen
 • opruimen
 • fruit eten, water drinken, zingen en voorlezen
 • verschonen / plassen
 • vrij spelen
 • activiteit
 • brood eten met zuivelspread of humus of zoet beleg en melk drinken
 • vrij spelen
 • verschonen / plassen
 • slapen /activiteiten met oudere kinderen
 • verschonen / plassen / aankleden
 • vrij spelen
 • cracker, komkommer of paprika en water drinken
 • vrij spelen / activiteit
 • water met eventueel een cracker of soepstengel
 • verschonen / plassen
 • vrij spelen

De sfeer in de groep staat voorop.

Feest!

Op madelief houden we van een feestje. Feestjes vieren draagt bij aan het groepsgevoel, en zorgt ook voor spanning, drukte en afwisseling. Feestjes stimuleren de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind, omdat ze samen worden gedaan. Tegelijkertijd leren de kinderen omgaan met hun eigen emoties zoals vrolijkheid, angst en verlegenheid.

Natuurlijk vieren wij, als u en uw kind dat op prijs stellen de verjaardag van het kind op madelief. Wanneer er iemand jarig is of afscheid neemt is het altijd leuk om te trakteren. De ouders moeten er rekening mee houden dat er gezond getrakteerd wordt. Dit kan overlegd worden met de pedagogisch medewerkers. Wanneer wij een feestje hebben dan wordt er natuurlijk voor de jarige job of voor diegene die afscheid neemt de feesttroon tevoorschijn getoverd!

Naast de kinderverjaardagen en het afscheid van madelief vieren we:

 • de verjaardagen van de pedagogisch medewerkers: jaarlijks op Juffenfeest;
 • Sinterklaas;
 • om de twee jaar: opa en oma-dag;
 • Kerst en oud & nieuw. Dit vieren we tijdens een kerst- of nieuwjaarsborrel voor ouders en/of kinderen.

madelief staat er ook voor open om feestdagen van andere culturen te vieren.

Wij passen onze activiteiten op de feestdagen aan, vertellen er verhalen over, zingen liedjes en hebben aangepaste creatieve activiteiten.

Zonder luier

Zindelijk worden is een proces dat onderdeel uitmaakt van de gehele ontwikkeling. Je maakt een kind niet zindelijk, het wordt zindelijk. Zindelijk worden is een kwestie van rijping van de spieren die bij het ophouden van de plas en poep betrokken zijn. De pedagogisch medewerker is alert op de reactie van het kind en zal geregeld aan het kind voorstellen op mee te gaan naar de wc.

Kinderen worden spelenderwijs zindelijk. Dwang helpt niet of werkt zelfs averechts. De pedagogisch medewerker zal het kind prijzen belonen voor elke stap die het zet op de weg naar het zindelijk worden. In overleg met de ouders wordt het tijdstip bepaald waarop wordt begonnen met de zindelijkheidstraining.

Een ongelukje zit desondanks in een klein hoekje. Het kind krijgt in zo'n geval kleren te leen van madelief. De verontreinigde kleding wordt in een plastic zak meegegeven aan de ouder, die het kind komt afhalen.

Heen en weer

De dagelijkse overdracht bij het halen en brengen van de kinderen vinden wij heel belangrijk. Er staat elke morgen koffie en thee klaar, zodat ouders even rustig kunnen zitten en indien zij daar behoefte aan hebben hun verhaal kwijt kunnen. Ook voor de pedagogisch mederwerkers is het van belang dat zij een goede overdracht krijgen van de desbetreffende ouders over hun kind. De overdracht moet een wisselwerking zijn tussen ouders en pedagogisch medewerkers en is de verantwoordelijkheid van beiden.

Wij proberen naast de mondelinge overdracht regelmatig via het 'heen-en-weerschriftje' schriftelijk informatie over te dragen. Wij beschrijven hierin hoe het met uw kind is gegaan en geven op die manier informatie door over eten, slapen, activiteiten, afspraken en gebeurtenissen. De pedagogisch medewerkers vinden het leuk als u ook schrijft over leuke dingen die thuis zijn gebeurd. Op deze manier blijven wij op de hoogte van wat de kinderen hebben meegemaakt.

Bij het halen van de kinderen is er ook weer een mondeling en/of schriftelijk overdracht. De schriftelijke overdracht bij baby's kan bestaan uit: eet-, slaap-, zindelijkheidsgewoontes en alle andere bijzonderheden De schriftelijke overdracht kan bij dreumesen en peuters een uitgebreid algemeen verslag zijn, of individueel, wat er die dag gebeurd is met het kind. Wij verwachten van de ouders ook dat eventuele bijzonderheden, zoals medicatie, duidelijk in het schriftje vermeld worden.

Naast al deze vormen van communicatie ontvangen ouders een keer in de circa zes weken een nieuwsbrief van de eigen groep en indien nodig een algemene nieuwsbrief van madelief.

Wilt u dieper ingaan op bijvoorbeeld de ontwikkeling van uw kind dan kan er altijd een afspraak worden gemaakt om hierover te praten.